Smittevern

Generelt:

·       Det forutsettes at samtlige involverte forholder seg til Helsedirektoratet (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19) og Folkehelseinstituttet sine retningslinjer, både i forhold til trening og arrangement.

·       De forskjellige idrettene må forholde seg til Norges Idrettsforbund og særforbundets koronavettregler. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter overprøver retningslinjene gitt av NIF.

·       Ingen, hverken utøvere eller ledere, kan delta på aktiviteten hvis de har symptomer på luftveisinfeksjon.

·       Det må være en ansvarlig person over 18 år når aktiviteten utøves, for å påse at retningslinjene og nødvendig smittevern blir ivaretatt, og ha kontroll på deltakelse.

·       Personer som utvikler symptomer for luftveissymptomer under aktivitet, må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre må vente ute. Ved behov for bruk av toalett skal dette ikke benyttes av andre før det er rengjort. Ved mistanke om smitte må personell i hallen/beredskapsvakt kontaktes snarest mulig.

·       Brudd på retningslinjene kan medføre at idrettslag utestenges eller at anlegget blir stengt.

·       Det kan komme endringer på kort varsel.

Smittevern på trening

  • Hold 1 meters avstand (unntak for barn og ungdom opp til 20 år samt toppidretten).
  • Taklinger og nærkontakt er ikke tillatt (unntak for barn og ungdom opp til 20 år samt toppidretten).
  • Maks 20 personer trener sammen. En trener leder gruppen.
  • Felles utstyr er potensielle smittekilder som må rengjøres og håndteres av en voksenperson.
  • Bruk av felles garderober og dusj er tillatt, såfremt 1 meters avstand opprettholdes.
  • Grundig håndhygiene og tilgang til Antibac er et krav før og etter trening.
  • https://www.hockey.no/tema/Koronavirus-trening/nihfs-nye-koronavettregler/