Styret

Her er oversikt over styret i klubben.

Styrets leder: Ørjan Berntsen
Nestleder: Gunnar Galteland
Styremedlem: Tina Eike Nilsen
Styremedlem: Rolf Härdig
Styremedlem :Kristine Strat-Børmo

Varamedlem: Bjørn Krafft

Varamedlem: Tommy Joranger

Kontaktinformasjon