Styret

Her er oversikt over styret i klubben.

Styrets leder: Ørjan Berntsen
Nestleder: Svein Kyllesø Halle
Styremedlem: Tina Eike Nilsen
Styremedlem: Jens Fransson
Styremedlem : Dan Patrik Dahl

Varamedlem: Gunnar Galteland

Kontaktinformasjon