Styret

Her er oversikt over styret i klubben.

Styrets leder: Ørjan Berntsen
Nestleder: Svein Kyllesø Halle
Styremedlem: Tina Eike Nilsen
Styremedlem: Rolf Härdig
Styremedlem :Gunnar Galteland

Varamedlem: Bjørn Krafft

Varamedlem: Kristine Strat – Børmo

Kontaktinformasjon